• This isn't just things

  IT'S A MOVEMENT CONNECTING
  THINGS TO THE INTERNET

 • Vad gör vi?

  We're on a mission to connect people working on the Internet of Things!

  IoTguiden

  Hur skapas produkter och tjänster med IoT

  IoTguiden innehåller konkreta råd och erfarenheter för att kunna utveckla produkter och tjänster inom området Internet of Things. IoTguiden är framtagen i samarbete mellan forskare från Umeå universitet, FältCom och Telia Company (tidigare TeliaSonera).

   

  Medverkande i guiden är en rad företag med olika erfarenheter om hur de skapar nya innovativa tjänster och produkter. Bland företag finns AddSecure, Akademiska Hus, Combitech, Coor, Eistec, Elsys, Followit, Fältcom, Husqvarna Group, Komatsu Forest, Nobina, Nordic Game Keeper, Onslip, Scania, Skistar, Telia Company, Tyréns och Yanzi Networks.

   

  Ladda ner ditt exemplar av IoTguiden här.

 • Vilka är vi?

  Researchers with digital innovation and service development in focus​

  Ulrika H. Westergren

  Filosofie doktor i informatik

  Ulrika är projektledare och studierektor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet. Ulrikas forskning är inriktad på olika förändringsprocesser i samband med digitalisering och införandet av ny teknik, speciellt införande av olika lösningar inom IoT. Hon har haft flera samarbetsprojekt med företag inom både tillverknings- och processindustrin.

  Ted Saarikko

  Filosofie doktor i informatik

  Ted försvarade sin doktorsavhandling 2016 vid Institutionen för informatik, Umeå universitet. Hans forskning är fokuserad på utvecklingen av olika digitala plattformar, speciellt plattformar för sakernas Internet och hur plattformarna används för att skapar olika tjänster och värdeerbjudanden.

  Tomas Blomquist

  Professor i företagsekonomi

  Tomas är forskningsansvarig på Handelshögskolan vid Umeå universitet och ansvarig för skolans profil område kring projekt, innovation och nätverk. Han har under flera år följt utvecklingen av sakernas Internet i samverkan med olika företag. Något som knyter väl till hans intresse för innovation, tjänsteutveckling och digitalisering.

 • Del av ett strategiskt innovationsprogram!

  IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram och del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden. IoTguiden delfinansieras av IoT Sverige.

 • Kontakta oss

  Don't be afraid to reach out. You + us = awesome.